Provoz Kabelov√© televize ukonńćen 31. 10. 2022

Pozor zmńõna od 1.2.2022
Dukelská 722/14, 790 01 Jeseník
Vila vedle ‚ÄěpapouŇ°ku‚Äú, kousek od Kauflandu a Polikliniky

Obrazek - Satelit

Kabelov√° televize Jesen√≠k s.r.o., je spoleńćnost zab√Ĺvaj√≠c√≠ se v√Ĺstavbou a provozem televizn√≠ch kabelov√Ĺch s√≠t√≠ v Jesen√≠ku. V souńćasn√© dobńõ zajiŇ°Ň•uje provoz dvou s√≠t√≠, kter√© dod√°vaj√≠ televizn√≠ sign√°l do v√≠ce neŇĺ 1400 dom√°cnost√≠ v Jesen√≠ku (celkem ve mńõstńõ Jesen√≠k je 4730 dom√°cnost√≠ z toho 3420 v bytov√Ĺch domech).

V programov√Ĺch nab√≠dk√°ch Kabelov√© televize Jesen√≠k spol. s r.o. je¬† v√≠ce jak 70 televizn√≠ch stanic (digit√°ln√≠ch i analogov√Ĺch). NaŇ°e spoleńćnost provozuje televizn√≠ a rozhlasov√© vys√≠l√°n√≠ v metalick√Ĺch koaxi√°ln√≠ch kabelov√Ĺch rozvodech. Typ a specifikace pouŇĺit√Ĺch rozhran√≠.

Kabelov√© televize Jesen√≠k provozuje studio, kter√© je vyuŇĺ√≠v√°no ke zpracov√°n√≠ z√°znamŇĮ z√°kazn√≠kŇĮ i k v√Ĺrobńõ vlastn√≠ch poŇôadŇĮ. Z toho vypl√Ĺv√° dalŇ°√≠ obor ńćinnosti firmy – v√Ĺroba a zpracov√°n√≠ videopoŇôadŇĮ na zak√°zku.

Kabelov√° televize Jesen√≠k s.r.o., se zamńõŇôuje na rozŇ°iŇôov√°n√≠ sluŇĺeb sv√© programov√© nab√≠dky, zejm√©na o ńćesk√©, pŇô√≠padnńõ ńćesky lokalizovan√© televizn√≠ programy. V tomto smyslu jsou vedena jedn√°n√≠ s nńõkter√Ĺmi stanicemi o podm√≠nk√°ch jejich distribuce v kabelov√Ĺch rozvodech v Jesen√≠ku.

Kabelov√° televize se zamńõŇôuje i na modernizaci svoj√≠ s√≠tńõ a technologie v souvislosti s digit√°ln√≠ kabelovou televiz√≠ (DVB-C) a televizn√≠m form√°tem HDTV. Z√°roveŇą naŇ°e spoleńćnost realizac√≠ nńõkter√Ĺch nov√Ĺch technologick√Ĺch projektŇĮ zkvalitŇąuje pŇô√≠jem sv√Ĺch sluŇĺeb.

Kabelov√° televize Jesen√≠k, s.r.o. je ńćlenem Asociace provozovatelŇĮ kabelov√Ĺch televiz√≠ – APKT.

 

DalŇ°√≠ informace V√°m poskytnou naŇ°i pracovn√≠ci na adrese:

Kabelová televize Jeseník, s.r.o.

Pozor zmńõna od 1.2.2022
Dukelská 722/14, 790 01 Jeseník
Vila vedle ‚ÄěpapouŇ°ku‚Äú, kousek od Kauflandu a Polikliniky

Tel./fax: +420 584 412 380

VOIP tel.: +420 581 033 211
E-mail: ktjes@jes.cz

IńĆO: 47683163
DIńĆ: CZ47683163

√öŇôedn√≠ hodiny:
Pondńõl√≠ : 8:00 ‚Äď 12:00, 13:00 ‚Äď 16:00

¬† √öter√Ĺ: nen√≠ zaruńćena pŇô√≠tomnost pracovn√≠kŇĮ KT
StŇôeda : 8:00 ‚Äď 12:00, 13:00 ‚Äď 16:00
ńĆtvrtek, P√°tek: nen√≠ zaruńćena pŇô√≠tomnost pracovn√≠kŇĮ KT
Sobota, Nedńõle: ZavŇôeno

Bezhotovostn√≠ platby lze prov√°dńõt na √ļńćet: 3455158 / 0300.

PŇôi bezhotovostn√≠ platbńõ je nutno pŇôesnńõ uv√©st
variabiln√≠ symbol – ńć√≠slo smlouvy o dod√°vce sign√°lu !

Comments are closed.