DVB – Digitální televize

Obecně se digitální vysílání tzv. DVB (Digital Video Broadcasting) dělí na několik druhů. Kabelová televize vysílá digitálně ve standardu DVB-C. Tento systém je pro kabelové sítě nejvhodnější. Mimo to existuje formát DVB-T (digitální pozemské – terestrické vysílání), které nahradilo pozemní analogové vysílání a dále standard DVB-S pro digitální satelitní vysílání. Uvedené formáty nejsou navzájem kompatibilní. Na přijímači, který podporuje pouze DVB-T nenaladíte DVB-C ani DVB-S a naopak. Na druhou stranu existují TV přijímače, které podporují i více formátů (např. DVB-T i DVB-C současně). Pro příjem digitálního vysílání DVB-C přes kabelovou televizi je třeba přijímač nebo externí přijímač (tzv. set-top-box) s podporou DVB-C.

V budoucím horizontu několika desítek let dojde k rozšíření stávajících formátů vysílání o nové verze, např. DVB-T má být v budoucnosti nahrazeno DVB-T2, DVB-S bude postupně nahrazováno DVB-S2 nebo DVB-S2X nebo DVB-S3 a DVB-C má svojí budoucí verzi DVB-C2. Nové verze digitálního vysílání budou zaváděny postupně během delšího časového období a o každé změně jsou zákazníci s velkým předstihem informování.

Pokud plánujete nákup nového televizního přijímače, doporučujeme přijímač s podporou DVB-C, CI slotem a pro náročnější diváky s podporou MPEG4 pro příjem televize s vysokým rozlišením, tzv. HDTV. V současnosti poskytuje integrovaný DVB-C přijímač většina modelů televizorů.  

LCD_TV_SONY

SET-TOP-BOX pro kabelovou televizi DVB-C

Optimálním řešením pro příjem digitálního signálu na analogovém přijímači je vložit mezi anténu a stávající analogový televizor set-top-box sloužící pro převod signálu z digitálního na analogový. Televizor v tomto případě funguje jako monitor a všechny funkce se ovládají přes ovladač set-top-boxu. Toto zařízení je vhodné i pokud se jedná o nový televizor, které obsahuje pouze analogový a DVB-T tuner.

Set-top-boxy se liší podle toho, z jakého zdroje je signál přijímán. Pro příjem digitálního signálu z rozvodů kabelové televize jsou označovány zkratkou DVB-C a mohou obsahovat  i dekódovací systém. Pro příjem digitálního vysílání z pozemního vysílače jsou označovány zkratkou DVB-T a pro příjem digitálního satelitního vysílání jsou označovány zkratkou DVB-S. Při nákupu set-top-boxu je třeba zdůraznit, pro který z těchto druhů vysílání má sloužit.

DVB-C Set-top-box

 

Zapojení set-top-boxu je v případě kabelové televize (DVB-C), na rozdíl od instalace při pozemním (DVB-T) nebo satelitním (DVB-S) příjmu, velmi snadnou záležitostí. Odpadají totiž problémy jak s anténou, tak s pokrytím dané lokality signálem. Připojení provedeme tak, že kabel, který přiváděl analogový signál od přípojky do televizoru zapojíme do set-top-boxu a přiloženou účastnickou šňůrou propojíme set-top-box s televizí. Televize funguje jako dříve. Tímto je instalace propojení dokončena. Na stávající instalaci přípojky se nic nemění.

Poskytnutí některých programových nabídek může být placenou službou. Proto je  třeba použít set-top-box v kategorii CI, tedy umožňující vkládání dekódovací karty. Kromě propojení přípojky digitální kabelové televize s analogovým televizorem umožňuje i připojení videa a propojení s audio zařízením v kvalitě Dolby Digital. Samozřejmostí je sledování teletextu nebo příjem rozhlasového digitálního signálu. Součástí set-top-boxu je například tzv. rodičovský zámek, který umožňuje pomocí kódů omezit přístup dětí k některým kanálům apod. Pro základní komunikační rozhraní je jako uživatelský jazyk standardně nastavena čeština. Set-top-box stačí pouze propojit kabely, které jsou součástí jeho dodávky a zprovoznit ho podle podrobného českého návodu.

Jeden set-top-box lze prostřednictvím SCART kabelů připojit k videorekordéru a televizoru. Přes jeden set-top-box však není možné sledovat dva a více různých televizních programů (pokud obsahuje pouze jeden DVB-T tuner). Set-top-boxy pro příjem programů v HD rozlišení obsahují i HDMI konektor pro připojení k TV přijímači přes HDMI rozhraní.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.