Služby studia

Již od roku 1996 se studio Kabelové televize Jeseník zabývá výrobou různých videopořadů. Převážně se jedná o oblast dokumentů, propagačních a prezentačních pořadů či reklamních spotů. Kromě toho studio nabízí i další služby v oboru zpracování videozáznamu.

DVCAMDVHDV

XDCAM

 

Studio je vybaveno profesionální technikou, která umožňuje pracovat s médii VHS, S-VHS, Video8, Hi-8, Digital8, miniDV, DV, DVCAM, HDV, DVD, XDCAM a.t.d. Zpracování je prováděno pomocí výkonné výpočetní techniky s rozsáhlými možnostmi úprav obrazu i zvuku (korekce, přechodové i průběžné efekty, titulky, klíčování, doplnění o další zvukové složky – komentář, hudba, a.t.d.). Studio také produkuje vlastní „podkresovou“ hudbu k využití v různých videopořadech. Ukládání zpracovaných videopořadů je možné realizovat do různých formátů např.: MPEG2 -> DVD, Windows Media Video (WMV), Flash Video (FLV), MPEG4, QuickTime (MOV), Digital Cinema Package (DCP)…

1. Natáčení (pronájem kamery s kameramanem)
 

Druh práce
za hod.
za den
HD Kamera (3x čip) + obsluha
290Kč
1990Kč
HD Kamera (3x čip) + obsluha + příslušenství (stativ + světlo…)
340Kč
2290Kč
HD Kamera (3x čip) + obsluha + příslušenství + reportér po domluvě po domluvě
Live střih (1-4 kamery, střihový pult, monitory, záznam …)
po domluvě
po domluvě
Přímý přenos na internet po domluvě po domluvě

Pozn.: V případě natáčení mimo město Jeseník nutno připočítat náklady na cestovní výlohy (cca 5Kč/km)!
Cena v případě varianty s více kamerami se stanovuje podle použité techniky a obsluhy (1x-4x kamera, 1x-4x obsluha + obsluha pultu atd.).

2. Střih, titulkování atd.
 

Druh práce
za každou započatou hodinu
zpracování záznamu pro střih VHS, Hi8, Digital8, DV, DVCAM, HDV >>>>PC
300Kč
kompletní střih na PC (přidání komentáře, úprava zvuku, vkládání titulků…)
450Kč
konečný přepis na médium – MASTER (export, výroba DVD, export na pásku)
300Kč
výroba titulku
20Kč/ks
vytvoření návrhu obalu a polepu média pro VHS/DVD 1000Kč / návrh
vytvoření DVD disku
(médiu, kompletní obal, polep DVD)
50Kč / ks

Pozn.: V ceně je započten i pracovní čas jednoho technika.

3. Audiopráce
 

Druh práce
sazba
Nahrání komentáře (přes PC s možností dalšího zpracování)
290Kč / hod. práce
Podbarvení dodanou hudbou (nutnost vyžádání souhlasu autora s použitím hudby!)
20Kč / min. hudby
Podbarvení hudbou z produkce KT Jeseník
150Kč / min. hudby
Podbarvení jinou autorskou hudbou
30Kč / min. hudby
Zajištění jiné jazykové mutace (němčina, angličtina, polština) podle délky komentáře

Pozn.: Při použití jiné autorské hudby (např. z libovolného běžně dostupného CD) je třeba počítat s tzv. autorskými poplatky, které dnes činí přibližně 600Kč/minutu použité hudby! Tyto poplatky jsou odváděny příslušným organizacím provádějícím kolektivní správu autorských práv – např. OSA. V případě použití hudby z produkce KT Jeseník jsou již tyto autorské poplatky započítány v této ceně!

4. Kopírování videokazet, přepisy formátů
 

kopírování jo možno provádět v rámci následujících formátů (kterýmkoliv směrem): VHS, S-VHS, Video8, Hi8, Digital8, miniDV, DV, DVCAM, XDCAM, HDV, DVD, VCD, S-VCD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, DCP …

Druh práce
sazba
převod analog./digital. video >>>> DCP formát (kino reklama) 2,50 Kč / sekundu
kopírování – analog. video >>>> analog. video
1,80 Kč / minutu
kopírování – digital. video >>>> digital. video 2,90 Kč / minutu
přepis – analog. video >>>> digital. video 3,90 Kč / minutu
přepis – analog., digital. video >>>> DVD, VCD apod. (bez úprav)
2,90 Kč / minutu
přepis – 8mm (S8/N8) film >>>> digital. video, DVD apod. od 17Kč / minutu

Pozn.:
1. v ceně není započtena cena média (videokazety, DVD)
2. v ceně přepisu na DVD je započten pouze jednoduchý authoring bez vytvoření kapitol, více zvukových stop apod. – cena za tyto nadstandardní služby se sjednává individuálně dle náročnosti 
3. možnost konzultace, zajištění přepisu na neuvedené formáty
4. v případě Kino Reklamy (formát DCP) doporučujeme dodávat materiál v HD kvalitě (1080p nebo alespoň 720p, ve 24 snímcích)
5. u DCP formátu je navíc k ceně připočteno ještě jednorázově 400Kč/zakázku

 5. Ceny materiálů (DVD, kazet atd.)

– dle nabídky dodavatele

Pozn.: Všechny zde uvedené ceny jsou bez DPH.

Další informace: tel. 584 412 380 nebo email: studio.kt(at)jes.cz

Comments are closed.