Analogová nabídka

 

Omezená analogová programová nabídka
počet analogových programů: 12
měsíční poplatek: 97 Kč (vč. DPH) od 1. 1. 2014
program
jazyk / zvuk
žánr
kanál
ČT1 SM
CZ / stereo Zábava,filmy,zpravodajství R8
CZ / stereo
Menšinové zaměření R10
CZ / stereo
Sportovní S7
CZ / mono
Zpravodajství S9
CZ / stereo
Zábava,filmy,zpravodajství R6
CZ / mono
Zábava,filmy,zpravodajství R12
CZ / mono
Rodinný S12
SK / mono
Zpravodajství R2
CZ / mono
Informace,zpravodajství, magazíny R2
ZAHRANIČNÍ PROGRAM
SK / mono
Rodinný S14
PRIMA LOVE CZ / stereo Rodinný pro ženy
S16
ZAHRANIČNÍ PROGRAM
SK / stereo Rodinný pro muže
S18

 

Základní analogová programová nabídka
počet analogových programů: 30
měsíční poplatek: 279 Kč (vč. DPH) od 1. 1. 2014
program
jazyk / zvuk
žánr
kanál
ČT1 SM
CZ / stereo Zábava,filmy,zpravodajství R8
CZ / stereo
Menšinové zaměření R10
CZ / stereo
Sportovní S7
CZ / mono
Zpravodajství S9
CZ / stereo
Zábava,filmy,zpravodajství R6
CZ / mono
Zábava,filmy,zpravodajství R12
CZ / mono
Rodinný S12
SK / mono
Zpravodajství R2
CZ / mono
Informace,zpravodajství, magazíny R2
ZAHRANIČNÍ PROGRAM
SK / mono
Rodinný S14
PRIMA LOVE CZ / stereo Rodinný pro ženy
S16
TV MORAVA
CZ / stereo
Zpravodajství zábava
S16
ZAHRANIČNÍ PROGRAM SK / stereo Rodinný pro muže
S18
CZ / mono
Technické, naučné pořady K22
CZ / stereo
Filmy, seriály
K24
CZ / mono
Zábava, filmy, sport K26
CZ / stereo
Zábava, filmy, sport
K28
CZ / stereo
Sportovní K30
ZAHRANIČNÍ PROGRAM  CZ / mono
Seriály, Filmy
K32
CZ / stereo
Sportovní K35
CZ / mono
Dětské pořady K38
CZ / stereo
Filmy, seriály K40
CZ / stereo
Zábava, dokumenty K42
CZ / stereo
Hudební K45
ZAHRANIČNÍ PROGRAM
SK / mono
Zábava, filmy, zpravodajství K47
CZ / mono
České a slovenské filmy
K49
CS-MINI CZ / mono
České a slovenské pohádky (6:00 – 12:00)
K49
CZ / mono
Přírodopisné pořady K51
CZ / mono
Dokumenty K54
!! zrušeno !!
    K56

vysvětlivky: CZ – česky, SK – slovensky, EN – anglicky, DE – německy

Seznam TV frekvencí analog/digital [PDF]

Mapa sítě Kabelové televize Jeseník.

Další poplatky kabelové televize viz. stránka Ceník kabelové televize

Platby je možno provádět buďto v hotovosti v kanceláři KT Jeseník v rámci úředních hodin nebo bezhotovostně platbou na účet:
1904715329 / 0800
.

Při bezhotovostní platbě je nutno přesně uvést
variabilní symbol – číslo smlouvy
o dodávce signálu !