Analogová nabídka

Omezená analogová programová nabídka
pońćet analogov√Ĺch programŇĮ: 11
program jazyk / zvuk Ňĺ√°nr kan√°l
ńĆT1 SM CZ / stereo Z√°bava,filmy,zpravodajstv√≠ R8
CZ / stereo
MenŇ°inov√© zamńõŇôen√≠ R10
CZ / stereo
Sportovní S7
CZ / mono
Zpravodajství S9
CZ / stereo
Zábava,filmy,zpravodajství R6
CZ / mono
Zábava,filmy,zpravodajství R12
CZ / mono
Rodinn√Ĺ S12
ZPRAVODAJSK√Ě
PROGRAM
mono
Zpravodajství R2
MARK√ćZA INTERNATIONAL
 mono
Rodinn√Ĺ S14
ńĆT3 CZ / stereo Rodinn√Ĺ pro seniory
S16
ZAHRANIńĆN√ć PROGRAM stereo Rodinn√Ĺ S18
Základní analogová programová nabídka
pońćet analogov√Ĺch programŇĮ: 24
program jazyk / zvuk Ňĺ√°nr kan√°l
ńĆT1 SM CZ / stereo Z√°bava,filmy,zpravodajstv√≠ R8
CZ / stereo
MenŇ°inov√© zamńõŇôen√≠ R10
CZ / stereo
Sportovní S7
CZ / mono
Zpravodajství S9
CZ / stereo
Zábava,filmy,zpravodajství R6
CZ / mono
Zábava,filmy,zpravodajství R12
CZ / mono
Rodinn√Ĺ S12
ZPRAVODAJSK√Ě
PROGRAM
mono
Zpravodajství R2
MARK√ćZA INTERNATIONAL
 SK/mono
Rodinn√Ĺ S14
ńĆT3 CZ / stereo Rodinn√Ĺ pro seniory
S16
ZAHRANIńĆN√ć PROGRAM ¬†stereo Rodinn√Ĺ S18
TV MORAVA
CZ / mono
Zpravodajství K22
PRIMA ZOOM
CZ / stereo
PŇô√≠rodopisn√© poŇôady K24
CZ / mono
Z√°bava, filmy, sport K26
CZ / stereo
Z√°bava, filmy, sport K28
SPORTOVN√ć PROGRAM
CZ / stereo
Sportovní K30
ZAHRANIńĆN√ć PROGRAM ¬†mono Seri√°ly, Filmy K32
CZ / stereo
Sportovní K35
CZ / stereo
Filmy, seri√°ly K40
HUDEBN√ć PROGRAM
CZ / stereo
Hudební K42
CZ / stereo
Hudební K45
ZAHRANIńĆN√ć PROGRAM
 mono
Zábava, filmy, zpravodajství K47
Z√ĀBAVN√Ě PROGRAM
CZ / mono
Z√°bava, filmy
K49
   

vysvńõtlivky: CZ – ńćesky, SK – slovensky, EN – anglicky, DE – nńõmecky

[download#302#nohits]

Mapa s√≠tńõ Kabelov√© televize Jesen√≠k.

DalŇ°√≠ poplatky kabelov√© televize viz. str√°nka Cen√≠k kabelov√© televize

Platby je moŇĺno prov√°dńõt buńŹto v hotovosti v kancel√°Ňôi KT Jesen√≠k v r√°mci √ļŇôedn√≠ch hodin nebo bezhotovostnńõ platbou na √ļńćet:
1904715329 / 0800.

PŇôi bezhotovostn√≠ platbńõ je nutno pŇôesnńõ uv√©st
variabiln√≠ symbol – ńć√≠slo smlouvy o dod√°vce sign√°lu !

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.